Link na web školy


SEO webu sledují SEO nástroje.cz

S-rank

Valid XHTML 1.0!

Realizace projektu

Listopad 2013
V listopadu proběhly teoretické přednášky na ZŠ Křídlovická a zahájili jsme laboratorní výuku žáků základních škol. Z výuky je pořizována fotodokumentace a videonahrávky. Fotky z výuky laboratoří jsou k nahlédnutí ve fotogalerii a s pořízenými videonahrávkami budou využity při vytváření závěrečných výukových dvd.

Říjen 2013
1.10.2013 proběhly teoretické odborné přednášky pro žáky na ZŠ Sirotkova a 22.10.2013 na ZŠ Hudcova. Začátkem listopadu proběhnou poslední teoretické přednášky na ZŠ Křídlovická a od poloviny listopadu se rozběhnou praktické výuky žáků ZŠ v laboratořích chemické průmyslovky. Fotky z přednášek na základních školách jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

Září 2013
Na začátku září proběhla schůze realizačního týmu za účasti učitelů ZŠ. Učitelé ZŠ přinesli aktualizované seznamy žáků 8.tříd, kteří budou zapojeni do výuky v rámci projektu. Na této schůzce byly podle aktuálních rozvrhů ZŠ domluvené závazné termíny teoretických školení žáků a termíny výuky žáků v laboratořích. 24.9.2013 proběhla první teoretická příprava žáků ZŠ Zemedělská. Přednášky proběhly v prostorách ZŠ, všem podpořeným žákům bylo předáno DVD, na kterém byly návody do cvičení, odpřednášené prezentace a výuková videa. Fotky z přednášek jsou k nahlédnuti ve fotogalerii.

Červenec a srpen 2013
V srpnu učitelé upravili výukové materiály (první verzi) podle požadavků učitelů ZŠ. IT specialista vytvořil pracovní verzi výukového CD, které bude v září 2013 předáno na základní školy pro přípravu učitelů na první pilotní výuku v laboratořích.

Červen 2013
24.června 2013 proběhl první workshop členů realizačního týmu s učiteli základních škol. Předvedené první výukové materiály byly s učiteli základních škol konzultovány. Na základě připomínek budou výukové materiály doplněny o návody požadované základními školami.

Duben a květen 2013
V dubnu a květnu členové realizačního týmu připravovali výukové materiály pro základní školy. Tyto první materiály budou v červnu 2013 dokončeny a předvedeny na workshopu s učiteli ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
copyright skola (c) 2011